خانه نقشه سايت تماس با ما درباره ما راهنما فهرست شعب عضويت ورود ٢٦ ارديبهشت ١٤٠٠ ساعت ١٩ : ٨  
عضويت در سبا

تعاريف
الف - سامانه بانكدارى اينترنتى حقوقي (BIB)
سامانه بانكدارى اينترنتى حقوقي(BIB) نرم‌افزارى است كه بانك بر اساس استاندارد و اصول فنى مخصوص و رعايت موارد امنيتي براى رفاه مشتريان حقوقي و مشترک تهيه نموده، بصورتى كه مشتريان حقوقي و مشترک با قبول عضويت و اخذ شماره شناسايى فردى (رمز عبور) قادر خواهند بود بدون مراجعه حضورى به شعب بانك و به وسيله رايانه شخصى از منزل يا محل كار خود به اطلاعات مورد نياز از كليه حسابهايي كه تحت يک شماره مشتری در سيستم وجود دارد دسترسى داشته و يا مبالغى را از يك حساب به ساير حسابهاى خود يا ديگران در سيستم متمرکز انتقال دهند.

ب - شماره شناسائى فردى:
شماره شناسائى فردى رمز محرمانه‌اى است كه در سيستم مرکزي بانك توليد و صرفاً در اختيار مشترى قرار مى‌گيرد و مشترى با وارد نمودن آن در سيستم امكان استفاده از اين نرم افزار را خواهد داشت.


مقررات و شرايط عمومي ‌و اختصاصي عضويت
  

       موافقت خود را با مقررات و شرايط ذكر شده اعلام مي كنم